Internet of Things

Το Διαδίκτυο των πραγμάτων ή Ίντερνετ των πραγμάτων (αγγλικά: Internet of things) αποτελεί το δίκτυο επικοινωνίας πληθώρας συσκευών, οικιακών συσκευών, αυτοκινήτων καθώς και κάθε αντικειμένου που ενσωματώνει ηλεκτρονικά μέσα, λογισμικό, αισθητήρες και συνδεσιμότητα σε δίκτυο ώστε να επιτρέπεται η σύνδεση και η ανταλλαγή δεδομένων. Απλούστερα, η φιλοσοφία του IoT είναι η σύνδεση όλων των ηλεκτρονικών συσκευών μεταξύ τους (τοπικό δίκτυο) ή με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο (παγκόσμιο ιστό). [wikipedia]

Βιομηχανία 4.0

Η Βιομηχανία 4.0 (Industry 4.0) είναι η ονομασία που δόθηκε στην τρέχουσα τάση της αυτοματοποίησης και της ανταλλαγής δεδομένων στις τεχνολογίες παραγωγής. Περιλαμβάνει τα κυβερνο-φυσικά συστήματα, το Διαδίκτυο των πραγμάτων, το cloud computing και την γνωστική υπολογιστική. Η βιομηχανία 4.0 αναφέρεται συνήθως ως η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση.[wikipedia]

IoT & Automation Software απο την ΜέγαSoft

01

ΜέγαSoft Bpr.Net Automation

Η διεχείριση του αυτοματισμού σε ένα Block, με controlles, sensors, relays. Κάνουμε την φυσική αποτύπωση της εφαρμογής. Τοποθετούμε παραμέτρους για το Alarming το Remote Controlling και το πλήρες Dashboard, επίσης περιγράφουμε την φυσική ροή των διεργασιών στα σημεία όπου χρειάζεται συπληρώνουμε με κώδικα C#, η συνολική μας εφαρμογή μπορεί να περιέχει πολλά Dashboards. Εδώ οριστικοποιούμε τους κανόνες μας και έχουμε την πλήρη διαχείριση και ανάλυση των δεδομένων με Reports, στατιστική αλλά και Export προς άλλα συστήματα.

Περισσότερα. 

02

ΜέγαSoft Automation Server

Ο ΜέγαSoft Automation Server έχει δημιουργηθεί για να υποδέχεται τα δεδομένα απο τους controllers (SBC, SBM). Είναι ένας Socket Server έτσι λειτουργεί με TCP/IP και είναι προσβάσιμος τόσο σε τοπικό δίκτυο ενσύρματα ή ασύρματα όσο και δια μέσου internet σε συγκεκριμένη διαύθυνση.
Ελέγχει την πληρότητα των δεδομένων, τους κανόνες και δημιουργεί εντολές προς τα relays επίσης ενεργοποιεί το Alarming, καταγράφει τα δεδομένα στην βάση δεδομένων ή στον ΜέγαSoft IoT Cloud Server .    

Περισσότερα.

03

SBC & SBM

Ένας Single Board Computers συνήθως χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να ελέγξουμε με αισθητήρες διεργασίες να αποστείλουμε δεδομένα στον Automation Server να πάρουμε αποφάσεις ή να δεχθούμε αποφάσεις απο τον Automation Server, επίσης υποδέχεται δεδομένα απο SBM. Έχει διαδραστικό περιβάλλον επικοινωνίας με τον χρήστη συνήθως με μια οθόνη αφής. 
Ένας Single Board Microprocessor δεν έχει διαδραστικό περιβάλλον επικοινωνίας, συνήθως δεν έχει μνήμη αποθήκευσης ή εχει πολύ λιγη, υποδέχεται δεδομένα απο αισθητήρες ενεργοποιεί relays, αποστέλει δεδομένα, λαμβάνει αποφάσεις και παίρνει αποφάσεις. Επικοινωνεί ενσύρματα ή ασύρματα δια μέσου του Automation Server. Σε ειδικές περιπτώσεις οι SBC & SBM θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν και με άλλους τρόπους (πχ Σειριακά, UHF κα)
Η επικοινωνία και στις 2 περιπτώσεις θα μπορούσε να συμβεί και σε μεγάλες αποστάσεις (πχ 6 ή περισσότερα χλμ) όπου δεν υπάρχει δίκυο (LoRa).


04

ΜέγαSoft e-IoT Cloud Server

Ο ΜέγαSoft e-ΙοΤ Cloud Server υποδέχεται τα δεδομένα μιας εφαρμογής είτε με Rest από SBC ή SBM, ελέγχει την πληρότητα των δεδομένων, τους κανόνες και δημιουργεί εντολές προς τα relays επίσης ενεργοποιεί το Alarming, καταγράφει τα δεδομένα στην βάση δεδομένων
Επίσης παρέχει μια σειρά απο web Dashboards.
Επικοινωνεί με την εφαρμογή e-iot.eu για μια εποπτική παρακολούθηση πάνω στον χάρτη.
Η διχείριση των δεδομένων αλλά και οι αποτυπώσεις στο cloud συμβαίνουν σε πλήρη λειτουργία απο το ΜέγαSoft Bpr.Net Automation.


Εφαρμογή στην Βιομηχανία

nilo dashboard

Αριστερά είναι η αποτύπωση στο ΜέγαSoft Automation. Η μηχανή αποτελείται απο 3 δεξαμενές με διαφορετικά υλικά, μια ζυγαριά που ζυγίζει μια συγκεκριμένη ποσότητα απο το κάθε υλικό και αφού ζυγίσει και τα 3 υλικά προωθεί το αποτέλεσμα με αέρα στην τελική δεξαμενή.
Η μηχανή έχει αυτόματη εκκίνηση απο προηγούμενη διεργασία και σταματάει με το τελος της διεργασίας της περιμένοντας εντολή εκκίνησης.
Η αποτύπωση μας δίνει την δυνατότητα να παρακολουθούμε την λειτουργία της μηχανής καθώς εαν έχουμε αστοχία ακολουθεί alarm.
Τα δεδομένα των αναλώσεων ασύρματα απο την μηχανή καταλήγουν σε βάση δεδομένων δια μέσου του ΜέγαSoft Automation Server. Υπάρχει web Dashboard διαθέσιμο στον μηχανικό για να επιτηρεί την λειτουργία στο smartphone.
Η παραπάνω συνολική υλοποίηση του έργου (κατασκευή) έγινε για την εταιρεία NILO και ειναι μια απο τις υλοποιήσεις που ολοκλήρωσε η smtech

Στην μηχανή υπάρχει πίνακας με Single Board Computer ο οποίος διαβάζει απο την ζυγαριά τα βάρη και εκτελεί προγραμματισμένες ενέργειες στο τέλος αποστέλει με ασφάλεια τα δεδομένα στον Automation Server.
Οι οθόνες που έχει η δειπαφή (HMI) είναι 3
Dashboard, Receipts, Settings

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Εφαρμογή για το Σπίτι 

Home dashboard

Έχουμε έναν Single Board Micoprocessor που δέχεται δεδομένα απο έναν αδιάβροχο αισθητήρα θερμοκρασίας που ειναι μέσα στον λέβητα Pellet του σπιτιού και αποστέλει τα δεδομένα με Rest στον ΜέγαSoft ΙοΤ Cloud Server. Ο χρήστης βλέπει την διακίμανση της θερμοκρασίας απο web dashboard στο smartphone.
Οταν έχουμε διακίμανση εκτος ορίων τότε έχουμε alarm στo dashboard αλλά και αποστολή emal στον χρήστη. 

Το Web Dashboard του χρήστη ενημερώνεται απο τον SBM δια μέσων του wifi και της παροχής internet του σπιτιού.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Σκεφθείτε ! Σκεφτείτε τι θα μπορούσατε να κάνετε με αυτήν την τεχνολογία, tι θα μπορούσατε να ελέγξετε και τι να προφυλάξετε αλλά φυσικά τι να αυτοματοποιήσετε, ακόμη και στην πιο σύνθετη βιομηχανική γραμμή παραγωγής.
Επικοινωνήστε ! Επικοινωνήστε μαζί μας και η ΜέγαSot μαζί με την smtech θα σας κάνουμε μελέτη και πρόταση στα μέτρα σας.